ikona

Pozvánka na členskú schôdzu

21.08.2023 | Novinky » Pozvánka na členskú schôdzu
 

POZVÁNKA 1.Dart club Brezno, Vás srdečne pozýva na 25. členskú výročnú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 25. augusta 2023 o 19 00 hodine v priestoroch Dart clubu na nám. M. R. Štefánika 34 v Brezne . Program schôdze : 1. Otvorenie členskej schôdze a schválenie programu rokovania 2. Správa o činnosti 1. Dart clubu a priebehu súťaží v el. Šípkach a v klasických šípkach 3. Oboznámenie s výsledkami MSR a ME v el. Šípkach a klasických šípkach 4. Návrh súťaží a turnajov na budúcu sezónu 5. Prijatie uznesenia členskej schôdze 6. Záver členskej schôdze S pozdravom Peter Pocklan 1. DC Brezno