Premier Liga Brezno 2014 / 2015

Premier liga


 

PREMIER LIGA 2014 / 2015 V ELEKTRONICKÝCH ŠÍPKACH V DART CLUBE

Štartovné :

Štartovné do súťaže je 20,- Eur  dotácia ligy 400 €, ktorá sa rozdelí pomerným spôsobom medzi štyroch najúspešnejších, samozrejme, že nebudú chýbať trofeje.

Systém Hry :

Hrá sa každý s každým dvojkolovo, po odohratí základnej časti nasleduje semifinále, v ktorom sa stretnú krížovým pravidlom 1. - 4. a 2. - 3. po základnej časti, porazení semifinalisti hrajú zápas o tretie miesto a víťazi finále. Pozor, semifinále, finále a zápas o tretie miesto sa hrajú na dve víťazstvá.

 Samotný zápas :

Samotný zápas medzi súpermi pozostáva z legov 501 DO, hrá sa na osem víťazných legov, maximálny počet víťazných legov je však 14 v zápase. Zápas sa končí vtedy keď jeden zo súperov dosiahne ôsmy víťazný leg, to znamená 8 : 0, 8 : 1, 8 : 2 atď. No súčet legov môže byť maximálne 14, to značí že najtesnejšia výhra je 8 : 6, ale môže sa zrodiť aj remíza 7 : 7, vtedy je duel skončený.

 Bodovanie :

Víťazstvo 2 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov.

 Čas zápasu :

V tabuľke rozpis zápasov sú určené termíny, do kedy treba zápasy daného kola odohrať, je len čisto na aktéroch zápasov kedy sa dohodnú a v akom hracom čase sa zápas uskutoční. Prosím, aby ste termíny dodržiavali. V prípade, že hráč na zápas nenastúpi, po prvej dohode hráčov, prichádza ešte do úvahy náhradný termín, ak však ani tento nebude dodržaný, určí tretí termín organizátor ligy, po tomto termíne už nasleduje kontumácia výsledku pre hráča, ktorý opakovane nenastúpi na duel.

 Pravidlá a typ šípkarskeho prístroja :

Hrá sa podľa platných pravidiel SŠF 501 DO, duely sa budú odohrávať v priestoroch Dart clubu Brezno na prístrojoch DART CYBERDINE.

 Zápis o stretnutí :

Zápis o stretnutí bude k dispozícii pri personále v Dart clube. Po každom zápase musí byť zápis vypísaný podľa predlohy a musí byť podpísaný obidvomi súpermi, ináč je neplatný. Úlohu rozhodcu v tomto prípade plní personál Dart clubu, resp. tretia osoba, ktorá sa zúčastní na zápase.

Termín registrácie:

Prihlásiť sa do Premier ligy môžete do 30.9.2014. Vyplnenú prihlášku a zaplatené štartovné necháte za barom v Dart clube.

 

1. semifinále  1. hráč - 4. hráč  do 7. 6. 2015

2. semifinále  2. hráč - 3. hráč  do 7. 6. 2015

 

o tretie miesto  porazení semifinalisti do 14. 6. 2015

 

 

 

Finále víťaz 1. semifinále - víťaz 2. semifinále do 14. 6. 2015