Stredoslovenská liga družstiev v šípkach 2018 / 2019

Liga družstiev


 
Pravidlá pre extraligu družstiev 2018 - 2019 Hrací model ligy : Hrať sa bude v kvalifikačných skupinách, odkiaľ sa kvalifikujú tímy na Majstrovstvá Slovenska. Účasť na MSR ma garantovanú iba majster republiky z poslednej sezóny, za predpokladu, že odohrá kvalifikáciu. V sezóne 2018-19 budú 4 kvalifikačné regióny: ZÁPAD-STRED-VÝCHOD KOŠICE - VÝCHOD PREŠOV Pokiaľ sa vytvorí ešte nejaká skupina, doplníme o ďalšiu kvalifikačnú skupinu. Do kvalifikačnej skupiny ZÁPAD patria tímy z hlavného mesta Bratislavy, Trnavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho a Žilinského kraja. Do kvalifikačnej skupiny STRED patria tímy z Banskobystrického kraja a do skupiny VÝCHOD-KOŠICE patria družstvá z Košického a VÝCHOD-PREŠOV Prešovského kraja. Pre sezónu 2018-19 platí nasledovný postupový kľúč. Pätnásť postupových miest sa rozdelí pomerným spôsobom podľa počtu prihlásených družstiev do jednotlivých kvalifikácií. V kvalifikácii sa hrá 2-kolovo modelom doma - vonku (každý tím odohrá zápasy s každým súperom na svojej domácej pôde aj u súpera). Kvalifikácia sa nemôže odohrať turnajovým spôsobom. Uzávierka prihlášok do aktuálnej sezóny je do 30.09.2018. Dopĺňať a vymieňať hráčov na súpisku alebo prestupy sú povolené do konca kalendárneho roka, v ktorom sezóna začala. Pre túto sezónu je to dátum 31.12.2018. Po tomto termíne nie je možné meniť súpisku družstva !!! Každý hráč na súpiske tímu musí mať zaplatenú hráčsku licenciu vo výške 15 EUR. Spôsob zaplatenia sa doladí v priebehu nasledujúcich dní. Prestup a hosťovanie : Prestup hráča z družstva do družstva je možný iba po písomnom súhlase oboch kapitánov. Ak prestup jeden z kapitánov neschváli a hráč podá v ďalšom období žiadosť o prestup do toho istého družstva, na druhý pokus už nepotrebuje súhlas svojho kapitána. Môže tak však učiniť až v nasledujúcom súťažnom období. Za prestup hráča je potrebné opäť zaplatiť poplatok 10 EUR. Povinnosť zaplatiť tento poplatok je na družstve, do ktorého hráč prestupuje. Hosťovanie hráča z družstva do družstva je možné. Družstvá sa môžu dohodnúť na zapožičaní kmeňového hráča na hosťovanie do iného družstva a to na obdobie : - do konca kalendárneho roka - do konca kvalifikácie aktuálnej sezóny Hráč, ktorý je na hosťovaní, musí pre účasť na M SR splniť podmienku minimálne odohraných 25% kvalifikačných stretnutí. Môže ich odohrať aj ako kmeňový hráč, a takisto ako hosťujúci hráč. Jeho zápasy sa mu sčítavajú. V prípade, že družstvo v ktorom hráč hosťuje nepostúpi na M SR, hosťujúci hráč môže na finálovom turnaji M SR nastúpiť za svoje kmeňové družstvo. V prípade, že na finálový turnaj postúpia obe družstvá za ktoré v kvalifikácii hral, na finále M SR môže nastúpiť iba za družstvo, v ktorom odohral viac kvalifikačných zápasov. Za žiadosť o hosťovanie sa platí poplatok vo výške 10 EUR a povinnosť uhradiť tento poplatok má družstvo, v ktorom hráč bude hosťovať. Požiadať o prestup, či hosťovanie hráča je možné do 30.12.2018. Súpiska družstva : Na súpiske tímu môže byť napísaných maximálne 8 hráčov. Na súpiske sú povolení maximálne dvaja zahraniční hráči. Striedanie je povolené iba medzi jednotlivými štvrtinami zápasu. Na zápise stretnutia môžu byť uvedený 4 hráči a 4 náhradníci. Vystriedaný hráč sa nemôže vrátiť naspäť do zápasu. V prípade zahraničných hráčov je nutné realizovať striedania tak, aby v aktuálne prebiehajúcej štvrtine zápasu nastupoval vždy iba jeden z nich. Hrací model zápasu : Model zápasu v kvalifikácii aj na majstrovstvách Slovenska bude vychádzať z modelu minulej sezóny, teda 16 dvojhier z toho 4 v Crickete (na každého hráča jeden cricket). Aby sa predišlo remízam, doplníme ho o 17 zápas štvorhry. (17 . zápas iba v prípade že je stav 8:8 !!!) Pred každou dvojhrou začína rozhod na stred domáci hráč. Štvorhra sa bude hrať podľa vzoru ligy európskych súťaží. Hrá sa 501 DO TEAM na dvoch strojoch. Keďže je to trošku odlišná hra, ako sme zvyknutí, pokúsim sa to ilustračne vysvetliť na príklade : Domáci postaví dvojicu zloženú z hráčov na súpiske pod číslom z D1, D2 a druhú dvojicu z hráčov D3,D4 To isté urobí aj súper a vytvorí dvojice H1,H2 a H3,H4. Proti sebe sa na jeden leg postavia napríklad dvojice D1, D2 proti H1,H2. Hrajú hru 501 DO TEAM na jednom stroji na jeden leg. Súčasne na druhom stroji proti sebe nastúpia dvojice D3,D4, proti H3, H4 a hrajú tú istú hru na jeden leg. V prípade, že jedno družstvo vyhrá oba legy tak získava tento bod za štvorhru. Ak nastane situácia, že súperi vyhrajú po jednom legu, na rozhodujúci tretí leg proti sebe nastúpia dvojice, ktoré svoje legy vyhrali. V KO fáze majstrovstiev SR sa bude hrať zápas iba do dosiahnutia 9 bodu !!! Podľa európských súťaži sa každý zápas v predĺžení začína rozhodom na stred. (môže sa stať, že všetky tri legy bude začínať jeden tím). Hracie miesta: V rámci regiónu by to mali byť automaty, ktorých princíp hry (predovšetkým CRICKET) je na všetkých miestach zhodný. V prípade, že hra CRICKET je obmedzená na 15 kôl a nie na 20, domáce družstvo je povinné na túto skutočnosť súpera upozorniť. Nahlasovanie výsledkov: Kapitán alebo zástupca domáceho tímu je povinný nahlásiť výsledok (Stav zápasu aj stav legov!!!) regionálnemu organizátorovi do piatich dní od skončenia zápasu. V prípade nenahlásenia výsledku, bude zápas kontumovaný v prospech hostí a domácemu tímu sa odpočítajú 3 body v tabuľke. Bodovanie zápasov: Výhra 3 body Výhra po predĺžení 2 body Prehra po predĺžení 1 bod Prehra 0 bodov Kontumácia -3 body Dohrávky a odloženie zápasov: Odloženie zápasu sa nahlasuje dopredu organizátorovi kvalifikácie. Odložený zápas musí byť odohratý do štyroch týždňov od pôvodného termínu. Kontumácie: Kontumácia zápasu môže nastať v troch prípadoch: 1. Nenahlásenie výsledku v termíne. 2. Nenastúpenie na zápas bez opodstatneného dôvodu Pri opodstatnených dôvodoch (pokazení auta cestou na zápas, dopravnej nehode cestou na zapás - súper musí rešpektovať náhradný termín) 3. Odstúpenie tímu počas súťaže Kapitán víťazného tímu rozpíše zápis, tak ako by sa zápas hral. Hráčom bude zápas započítaný do štatistiky odohraných zápasov. Majstrovstvá Slovenska Na majstrovstvách Slovenska sa predstaví 16 tímov, ktoré si vybojujú postup vo svojej kvalifikácii. 15 tímov vyjde z kvalifikácii, 16. tím je majster SR z poslednej sezóny. Pri postupe tímu na MSR platí, že hráči musia mať splnený limit 25 % odohraných zápasov kvalifikácie, aby mohli na MSR nastúpiť. Nestačí keď bude hráč len na súpiske. Do počtu zápasov sa započítavajú zápasy krát 4 mini zápasy, ktoré môže odohrať hráč za jeden zápas. Predĺženie sa do počtu zápasov nezapočítava. Hrací model na M SR : Na MSR sa bude hrať v štyroch 4-členných skupinách. Do štrťfinále postupujú priamo víťazi jednotlivých skupín a tímy z 2. miesta. V skupine sa hrá celý zápas (16 dvojhier, prípadne predĺženie), v KO pavúku sa hrá do 9. víťazného bodu. Losovanie do skupín prebehne ráno pred turnajom. V prvom koši sa budú nachádzať majster Slovenska + traja víťazi kvalifikačných regiónov. Ak budeme mať štyri kvalifikačné skupiny, do druhého koša bude zaradený víťaz z najmenej početnej kvalifikačnej skupiny. V druhom koši budú druhé družstvá z kvalifikácií V treťom koši sa ocitnú všetci ostatní. V skupine sa nesmú stretnúť družstvá z jednej kvalifikácie z prvého a druhého koša. Skupina po losovaní nesmie ostať dvojčlenná (v prípade neúčasti niektorého tímu / tímov). Kvalifikácia na MSR sa musí odohrať do 10.5.2019 Následne bude zverejnený zoznam kvalifikovaných tímov z jednotlivých kvalifikácii. Pokiaľ nejaký tím vie, že sa nebude môcť zúčastniť na MSR je kapitán tímu povinný tuto informáciu nahlásiť VV SŠF najneskôr do 11.5.2019. Následne bude ponúknutá miestenka prvému tímu pod čiarou z danej kvalifikácie (napr. kvalifikačná skupina východ bude mať 4 miesta a jeden tím sa nebude môcť zúčastniť, účasť na MSR bude ponúknutá piatemu tímu v tabuľke východ). Pokiaľ z jednej kvalifikácie vypadne viac ako jeden tím, budú ďalší náhradníci nominovaní z najpočetnejšej kvalifikačnej skupiny. Na MSR rozhodne hod mincou o tom ktorý tím bude písaný na zápise ako domáci. Zápasy turnaja M SR sa odohrajú na dvoch automatoch súbežne. .